Στρ. Μακρυγιάννη 24, Κέντρο

Ακίνητα με βεράντα Θεσσαλονίκη