Στρ. Μακρυγιάννη 24, Κέντρο

Ανακαινισμένα Ακίνητα Θεσσαλονίκη