Στρ. Μακρυγιάννη 24, Κέντρο

Επενδυτικά Ακίνητα Θεσσαλονίκη