Η Διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου

Η Διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου συνήθως είναι όπως περιγράφεται παρακάτω. Αλλά, σίγουρα θα υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως σε κάθε είδους συναλλαγή.

Αφού βρεθεί ο ενδιαφερόμενος να αγοράσει το ακίνητο σας στο συμφωνηθέν τίμημα, προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Ο δικηγόρος του αγοραστή πρέπει να ελέγξει το ακίνητο, επομένως ο αγοραστής θα χρειαστεί αντίγραφο του συμβόλαιο σας (τίτλος ιδιοκτησίας). Συνήθως ο μεσίτης λαμβάνει μια μικρή προκαταβολή για να δώσει το συμβόλαιο προς έλεγχο στον αγοραστή.
Από την στιγμή που ο μεσίτης έχει λάβει την προκαταβολή, σταματάει να υποδεικνύει το ακίνητο και αναμένει την απάντηση του αγοραστή. Η διαδικασία ελέγχου είναι πολύ γρήγορη και συνήθως γίνετε σε μια με δύο εργάσιμες μέρες. (αναλόγως βέβαια με το πρόγραμμα του εκάστοτε δικηγόρου και σε ποιο υποθηκοφυλακείο ανήκει το ακίνητο.)

Εφόσον το ακίνητο είναι καθαρό, προχωράμε στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού (αρραβώνα).Στην υπογραφή του οποίου ο αγοραστής δίνει στον πωλητή μια προκαταβολή μέχρι να γίνει το οριστικό συμβόλαιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα γιατί είναι ο μόνος τρόπος δέσμευσης και των δυο πλευρών. Και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί για να φτάσουμε στην υπογραφή, το συμφωνητικό αυτό αποτελεί μια είδους εγγύησης ότι καμία πλευρά δεν θα υποχωρήσει χωρίς να υποστεί ένα κόστος.
Μετά τον αρραβώνα ο πωλητής ξεκινάει να μαζεύει τα έγγραφα για το οριστικό συμβόλαιο. Ο συμβολαιογράφος επιλέγεται από τον αγοραστή ο οποίος αναλαμβάνει και την αμοιβή του. Να σημειώσουμε ότι ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό πριν την παράδοση και τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύψει κάποια θέμα κατά τον έλεγχο, η προκαταβολή επιστρέφεται.

Επόμενο άρθρο

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε ποια έγγραφα χρειάζονται για το οριστικό συμβόλαιο. Χρειάζονται αρκετά από την πλευρά του πωλητή. Ελάχιστα όμως από την πλευρά του αγοραστή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Το μεσιτικό γραφείο G Property εδρεύει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της Στρατηγού Μακρυγιάννη 24 με Ιασωνίδου γωνία.