Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας

Παρακάτω θα βρείτε ποια δικαιολογητικά αγοραπωλησίας χρειάζεται να προσκομίσει ο Πωλητής και ποια ο Αγοραστής στον συμβολαιογράφο για να γίνει το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 • Έγγραφο ταυτότητας κτιρίου
 • Τακτοποίηση Ν4495/17 με κατόψεις
 • Άδεια τοπογραφικό κάτοψη ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ από πολεοδομία
 • Στο τοπογραφικό δήλωση 651 για αρτιότητα και 1337
 • ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

  ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 • Πιστοποιητικό Ένφια για μεταβίβαση με επαχθή αιτία
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι εξοφλήθηκαν οι φόροι (μόνο αν ο τίτλος κτήσης είναι κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά)

  ΛΟΙΠΑ
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Βεβαίωση από το αρμόδιο Τ.Ο.Ε.Β. – Γ.Ο.Ε.Β. ότι εξοφλήθηκαν τα τέλη ύδρευσης (μόνο για αγροτεμάχια που εμπίπτουν στη λειτουργία οργανισμού εγγείων βελτιώσεων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 • Ταυτότητες και Εκκαθαριστικά
 • Αν υπάρχει απαλλαγή α΄ κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ε1+Ε2+Ε9 των τελευταίων 5 ετών από την ΔΟΥ εισοδήματος (ανεπικύρωτα) + υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: “Το Ε1, Ε2 και το Ε9 που σας προσκομίζω είναι ίδια με αυτά που κατέθεσα στην αρμόδια ΔΟΥ.”
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (με περιεχόμενο για την απαλλαγή της α΄ κατοικίας)

Αυτά είναι συνήθως τα Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας που απαιτούνται για το οριστικό συμβόλαιο. Ανάλογα με κάθε περίπτωση μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα η εκάστοτε συμβολαιογράφος, τι επιπλέον μπορεί να χρειαστεί ώστε να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.